Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1895 Tarsus Kolera Salgını
(Cholera Epidemic in Tarsus in 1895 )

Author : Sacit Uğuz    
Type :
Printing Year : 2012
Number : Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı
Page : 437 - 448


Summary
Dünyada en fazla can kaybına neden olan salgın hastalıkların başında gelen kolera, XIX. yüzyılın başlarında ilk olarak ortaya çıktığı Hindistan’dan yayılarak, birçok ülkede büyük salgınlara neden olmuştur. Osmanlı toprakları da bu salgınlardan nasibini almış, özellikle yüzyılın ikinci yarısından sonra, muhtelif bölgelerde birçok kolera vakası görülmüştür. Bu çalışmada, 1895 yılında Tarsus’ta ortaya çıkan ve burada yıkıcı tahribatlar yaptıktan sonra, civar vilâyetlere de sirayet eden kolera salgını ele alınmıştır. Salgının ortaya çıkış nedenleri, şiddeti ve alınan tedbirler, özellikle arşiv kayıtlarına dayanarak incelenmiştir.

Keywords
Tarsus, Kolera, Salgın, Karantina, Şerafeddin Mağmumi, Bonkowski Paşa.

Abstract
Cholera, which is the head of epidemic diseases that cause the most loss of lives in the World, spreaded out from India where ıt was first occured in the early nineteenth century and brought out big epidemics in lots of countries. Ottoman territory was also affected by this epidemic, especially after the second half of the century a lot of cholera incident had been seen in various places. In this work the Cholera epidemic that was occured in Tarsus in 1895, which made destruction and effected nearby cities is handled. The reasons, intensity and precautions of the epidemic is searched depending the archive records.

Keywords
Tarsus, Cholera, Epidemic, Quarantine, Şerafeddin Mağmumi, Bonkowski Pasha.

Advanced Search


Announcements

  Volume 6 Issue 5

  Volume 6 Issue 5 has been published


  Special Issue on Byzantine

  Special Issue on Byzantine will be published in June 2015.


  ULAKBIM

  History Studies is a member of ULAKBIM


  CrossCheck

  The articles are checked against plagiarism by CrossCheck program


  DOİ number

  Articles have DOİ number


  İndex

  History Studies (HS) is indexed in  Index ISLAMICUS, Index COPERNICUS, DOAJ, EBSCO and ASOS index.Address :TURKEY: Ankara University, Faculty of Languages, History & Geography, Sıhhiye/Ankara & USA: University of Texas-Pan American, Dept. of History & Philosophy,1201 W. University Dr. Edinburg, TX, 78539
Telephone :TURKEY: +9(0.312) 310 32 80 & USA: (956) 665-8785 Fax :TURKEY: +9(0.312) 310 57 13 & USA: (956) 665-5096
Email :history.studies@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri