ISSN: 1309 4173 ( Online) 1309 4688 ( print)
English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1895 Tarsus Kolera Salgını
(Cholera Epidemic in Tarsus in 1895 )

Yazar : Sacit Uğuz    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı
Sayfa : 437 - 448
Doi Number : http://dx.doi.org/10.9737/hist_379


Özet
Dünyada en fazla can kaybına neden olan salgın hastalıkların başında gelen kolera, XIX. yüzyılın başlarında ilk olarak ortaya çıktığı Hindistan’dan yayılarak, birçok ülkede büyük salgınlara neden olmuştur. Osmanlı toprakları da bu salgınlardan nasibini almış, özellikle yüzyılın ikinci yarısından sonra, muhtelif bölgelerde birçok kolera vakası görülmüştür. Bu çalışmada, 1895 yılında Tarsus’ta ortaya çıkan ve burada yıkıcı tahribatlar yaptıktan sonra, civar vilâyetlere de sirayet eden kolera salgını ele alınmıştır. Salgının ortaya çıkış nedenleri, şiddeti ve alınan tedbirler, özellikle arşiv kayıtlarına dayanarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tarsus, Kolera, Salgın, Karantina, Şerafeddin Mağmumi, Bonkowski Paşa.

Abstract
Cholera, which is the head of epidemic diseases that cause the most loss of lives in the World, spreaded out from India where ıt was first occured in the early nineteenth century and brought out big epidemics in lots of countries. Ottoman territory was also affected by this epidemic, especially after the second half of the century a lot of cholera incident had been seen in various places. In this work the Cholera epidemic that was occured in Tarsus in 1895, which made destruction and effected nearby cities is handled. The reasons, intensity and precautions of the epidemic is searched depending the archive records.

Keywords
Tarsus, Cholera, Epidemic, Quarantine, Şerafeddin Mağmumi, Bonkowski Pasha.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yunanistan Özel Sayısı

  "Geçimişten Günümüze Yunnaistan'da Türkler" Özel sayısı yayınlandı


  Armağan sayısı

  Nisan 2014 tarihinde misaifr editörlüğünü Doç. Dr. Selda Kaya KILIÇ'ın yapacağı Prof. Dr. Şerafettin TURAN armağanı yayınlanacaktır. Makale gönderebilirsiniz


  ULAKBİM

  History Studies Dergisi ULAKBİM üyesidir


  CrossCheck

  Makaleler intihallere karşı CrossCheck programı tarafından denetlenmektedir


  DOİ numarası

  Makalelerin tamamı DOİ numaralıdır


  İndex

  History Studies Dergisi Index ISLAMICUS, Index COPERNICUS, DOAJ, EBSCO ve ASOS indeksleri tarafından taranmaktadır.Adres :TURKEY: Ondokuz Mayis University, Faculty of Education - Kurupelit / Samsun & USA: The University of Texas-Pan American, Dept. of History and Philosophy,1201 W. University Drive, Edinburg, TX, 78539
Telefon :TURKEY: +90 362 457 60 77 & USA: (956) 665-8785 Faks :TURKEY: +90 362 457 60 78 & USA: (956) 665-5096
Eposta :history.studies@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri