International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2015 Cilt: 7  Sayı: 4  Alan: Tarih

Süleyman UYGUN
19. Yüzyılda Anadolu’dan İstanbul’a Olan Mevsimlik Ermeni İşçi Göçleri
 
Bu çalışma ondokuzuncu yüzyılda Anadolu’dan İstanbul’a çalışmak için gelen mevsimlik Ermeni işçilerinin faaliyetlerini inceleyerek, Ermeni işçilerin özellikle yüzyılın sonunda hamallık gibi bazı iş guruplarında örgütlenerek hakim duruma geldiklerini ve diğer unsurların bu alanlarda faaliyet göstermelerini zaman zaman güç de kullanarak engellediklerini tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Mevsimlik İşçiler, Ermeniler, Anadolu, İstanbul

DOI Number: 10.9737/hist.20152715327

Seasonal Armenian Labor Migrations from Anatolia to Istanbul in the Nineteenth Century
 
This study examines the activities of seasonal Armenian labors from Anatolia to Istanbul in the nineteenth century and presents that by the end of century Armenian labors in Istanbul were well-organized and dominated the labor force in some occupations, such as porters, and sometimes physically prevented members of other groups from taking on these jobs.

Keywords: Ottoman Empire, Armenians, Seasonal Workers, Anatolia, Istanbul

DOI Number: 10.9737/hist.20152715327

Tam MetinDetay