International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2015 Cilt: 7  Sayı: 4  Alan: Tarih

Fatih TUĞLUOĞLU
1939 Büyük Anadolu Zelzelesi ve Erzincan Vilayetinde Yardım Faaliyetleri
 
Bu çalışmada 26-27 Aralık 1939 günü meydana gelen ve o dönemde Büyük Anadolu Zelzelesi olarak adlandırılan depremin Erzincan vilayetindeki etkileri ve felaketzedeler için yapılan yardımlar arşiv belgeleri ve ulusal basından elde edilen bilgilerle incelenmektedir. Makale devletin yardımları yanında yurt içinden ve dışından Türk ve yabancıların yardımları ve fedakarlıklarının depremin yaralarının sarılmasında etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Erzincan, Deprem, 1939, Kızılay, Milli Yardım Komitesi

DOI Number: 10.9737/hist.20152715326

1939 Great Anatolian Earthquake and the Relief Efforts in Erzincan Province
 
Relying on primary documents and the press coverage, this study examines the impact of Great Anatolia Earthquake, which occurred on December 26-27, 1939, on the province of Erzincan along with the aid efforts to the victims of disaster. The article highlights that beyond the aids of the Turkish state, the aids provided by Turks across the country and aid from abroad were effective to heal the wounds of victims.

Keywords: Turkey, Erzincan, 1939 Earthquake, Red Crescent, National Relief Committee

DOI Number: 10.9737/hist.20152715326

Tam MetinDetay