International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2019 Cilt: 11  Sayı: 5  Alan: Tarih

Melih Duman
1965 Pakistan - Hindistan Savaşı Ekseninde Keşmir Olayları ve Türkiye’nin Dış Politikası
 
Bu çalışma 1947 yılında Hindistan ve Pakistan’ın İngiltere’den bağımsızlıklarını kazanması sonrasında Keşmir konusunda yaşadıkları anlaşmazlıkları, 1965 Hindistan-Pakistan Savaşı ve Türkiye’nin dış politikası açısından değerlendirmeye çalışmaktadır. Türkiye’nin bu dönemde, dış politikası açısından Pakistan ve Keşmir meselesini, 1965 Savaşı ve öncesinde tarihsel Türkiye-Pakistan dostluğu ve Türkiye’nin dâhil olduğu NATO’nun çıkarları doğrultusunda değerlendirdiği görülmüştür. Türkiye’de kamuoyu ve siyasiler için Pakistan ve Keşmir oldukça önemli bir konu olmakla birlikte, Türkiye’nin Keşmir meselesine bakışı, bloklar arasındaki mücadele ile bağlantılı bir surette ilerlemiştir. Bu çalışma, NATO’nun Asya’da yaşadığı güvenlik endişesi ile kamuoyundan kaynaklanan politikası çerçevesinde Türkiye’nin Keşmir meselesindeki farklı bakışını ortaya koymaya çalışmakta ve 1960’lı yıllar içerisinde Türk dış politikasını ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Keşmir, Türkiye, Pakistan, Hindistan

DOI Number: 10.9737/hist.2019.775

Kashmir Events and Turkey’s Foreign Policy in Axis of the 1965 Pakistan – India War
 
This study aims to evaluate the disputes which India and Pakistan have witnessed upon gaining independence from the United Kingdom in 1947, with regards to the 1965 India – Pakistan war and Turkey’s foreign policy. It is concluded that Turkey has regarded the Pakistan and Kashmir issue in line with the 1965 war, the historic Turkey – Pakistan friendship, and the interests of NATO, of which it is a member. Although Pakistan and Kashmir were quite important topics for the public opinion and politicians, the stance of Turkey, a side of the Cold War, on the Kashmir issue, has advanced in connection with the struggle between the blocs. In this regard, the study aims to portray Turkey’s different point of view on the Kashmir issue within the frame of politics stemming from security concerns which NATO has faced in Asia, and discusses the judgement of Turkey’s foreign policy in the 1960’s.

Keywords: Kashmir, Turkey, Pakistan, India

DOI Number: 10.9737/hist.2019.775

Tam MetinDetay