International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2009 Cilt: 1  Sayı: 1  Alan: Tarih

Rahmi Doğanay
Amerikalıların Antep Misyonunun Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Bir Deneme
 
Amerikalı misyonerler Anadolu'ya geç gelmelerine karsılık, adeta önce gelenlerle farkı kapatmak için çok sıkı bir çalısma içerisine girmislerdir. O denli organize ve hızlı çalısmıslardır ki, hiçbir misyon teskilatı, Anadolu'daki çalısmalarında teskilat, metot, saha genisliği ve verimlilik açısından Amerikalılara ulasmayı basaramamıstır. Amerikan misyonunun gösterdiği bu gelismede, Amerikan hükümetlerinin yanı sıra Dngiltere'nin de Amerikalı misyonerlere yardımcı olması da etkili olmustu. Hatta Amerikalı misyonerler ilk dönemlerde, Amerika'dan daha çok Dngilizlerin desteğini almıslar ve onların kanatları altında gelismislerdi.

Anahtar Kelimeler: Amerika, Antep, misyonerlik, Osmanlı Devleti

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_7

An Essay on The Establishment of American's Antep Mission and Their Activities
 
Since the American missioners arrived to Anatolia lately, they had been worked very intensively in order to close the gap with the early coming missioners. They had been worked so organized and rapidly that none of the other missioner organizations could reach to Americans in terms of organization,method, field wideness and effectiveness. Alongside the American governments, the Britain’s supports to the Amearican missioners had been effetive on these developments Americans achieved. Moreover, in the earlier periods, the American missioners had had more support from British than America and had been protected by British.

Keywords: America, Antep, Missionary, Ottoman Empire

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_7

Tam MetinDetay