International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 4  Alan: Tarih

Ökkeş Narinç
Birinci Dünya Savaşında Müttefikleri Birbirine Bağlayan Balkan Treni (İstanbul-Sofya-Belgrad-Budapeşte-Viyana-Berlin)
 
Balkan Treni, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan’ın Birinci Dünya Savaşına katılımı sonrası faaliyete geçirilmiş bir trendir. 1915 yılı aralık ayında Sırbistan, İttifak orduları tarafından mağlup edilip Belgrad ve Niş ele geçirildikten sonra Berlin’den İstanbul’a müttefikler arası ulaşımın sağlanması için bir engel kalmamıştır. Bu engelin ortadan kalkması sonrasında Avusturya-Macaristan tarafından Balkan Treni adı altında bir nizamname hazırlanmıştır. Bu nizamnamede Balkan treniyle müttefik devletler arasında seyahat ve nakliyenin nasıl sağlanacağı, trene kimlerin, ne şekilde bineceğine dair düzenleme yapılmıştır. Daha sonra bu düzenlemeler bir nizamname olarak müttefik devletlere de gönderilmiş ve devletler arası iş birliği sonucunda bir talimatnameye dönüşmüştür. Söz konusu tren, daha önce bu hatta hareket eden trenlerden farklı bir trendir. Özel olarak oluşturulmuş 19 maddelik bir talimatla trenin kullanım çerçevesi çizilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Almanya, Birinci Dünya Savaşı, Balkan Treni, Demiryolları

DOI Number: 10.9737/hist.2020.911

Railway Connections Between Allies in the First World War: The Balkan Train (Istanbul-Sofia-Belgrade-Budapeshta-Vienna-Berlin)
 
The Balkan Train is a train that was launched after Ottoman State and Bulgaria actively involved to First World War. The Alliance State armies, defeated Serbia in December 1915 and captured Belgrade and Nis. Thus, disappeared obstacle in order to provide inter-ally transportation from Berlin to Istanbul. After this obstacle disappeared, a regulation was prepared by Austria-Hungary under the name of Balkan Train, and a regulation was issued regarding who will get on this train, which will travel and transport between the allied states This regulation was sent to allied states and the said regulation became an instruction with inter-state cooperation. This train was different from previous trains using this line. The train’s use frame was drawn with the 19-point instruction made specially.

Keywords: Ottoman State, Germany, First World War, Balkan Train, Railways.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.911

Tam MetinDetay