International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 4  Alan: Tarih

İlhan Ekinci
Büyük Ayanların Gölgesinde -Ordu Kazası’nda Âyânlığın Gelişimi-
 
Ayanlığın çözülme sürecine girdiği Tanzimat döneminde sosyal, ekonomik, siyasi dönüşüm ve kentleşmenin Ordu Kazası ayanları üzerindeki etkilerini inceleyen bu makale, kazadaki ayan ailelerin nüfuzlarını korumak için ticarete atıldıklarını veya devlet hizmetinde görev aldıklarını tespit edilmektedir. Bazı şecere ve belgelerden hareketle Ordu kazasında ayanlığın gelişimi ile ilgili temel bilgileri ortaya koyan bu yazı kazadaki ayanlığın ortaya çıkış şartlarını, ayanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini de ele almaktadır. Karadeniz’deki büyük ayanların yükseliş ve düşüşleri, birbirleriyle mücadeleleri ve isyanları yanında daha küçük olan Ordu kazasındaki ayan ailelerinin bu olaylar karşısındaki tutumları örneklerle gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ordu Kazası, ayanlık, kentleşme, Tanzimat

Doi Number :10.9737/historyS939

Behind The Shadow of Great Ayans -Development of Ayanlik at Ordu District-
 
This articles examines the impact of social, economic and political transformation and urbanization of the Tanzimat (restructuring) period, which brought the dissolution of ayan or provincial notables, on the ayans of Ordu district and shows that in order to preserve their privileged status the ayans or notables of Ordu either engaged in lucrative trade or took key positions in the state. Relying on genealogies and Ottoman archival documents, this article also traces the emergence of provincial notables in Ordu district and their relationship among themselves and with the Ottoman central authority. Furthermore through selected examples the article illustrates not only the attitudes of hierarchically smaller ayans of Ordu district toward the struggles of bigger ayans of Black Sea but also the causes and consequences of the fall of these bigger ayans in the region.

Keywords: Ordu district, Ayanlık, Urbanisation, Tanzimat Era

Doi Number :10.9737/historyS939

Tam MetinDetay