International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 1  Alan: Tarih

Ahmet Akşar
Cassius Dio ve Hadrianus Dönemi’ne Dair Kaynakları
 
Publius Aelius Hadrianus, 11 Ağustos 117’de Syria orduları tarafından imparator ilan edildi ve MS 117-138 yılları arasında Roma imparatorlarının on dördüncüsü olarak hüküm sürdü. Hadrianus, Traianus’tan devraldığı belalı mirası usta bir siyasetle yönetti. Bu sebeple modern yazarlar tarafından onun iktidarı Roma İmparatorluğu için talihin lütfu olarak görülmüştür. Tükenmek bilmez bir meraka ve enerjiye sahip olan Hadrianus’un biyografisi oluşturulurken başvurulan eserler, antik yazarlardan günümüze kalanlar ile epigrafik ve nümismatik malzemedir. Epigrafik ve nümismatik eserlerin çokluğuna rağmen antik kaynaklardan edindiğimiz bilgi oldukça kısıtlıdır. Hadrianus hakkında bilgi veren antik kaynaklardan en önemlileri MS 3. yüzyılın ilk çeyreğinde Cassius Dio tarafından yazılan Rhomaika isimli eser ve 3. yüzyılın son çeyreğinde yazılan ve kısaca Historia Augusta olarak bilinen imparator biyografileridir. Her iki esere de imparator Hadrianus biyografisi oluşturulurken başvurulması zorunludur. Bu sebeple bu çalışmada Cassius Dio ve eseri hakkında bilgi verilecek ve Hadrianus biyografisinde verdiği bilgiler, onun hakkında bilgi veren diğer kaynaklarla karşılaştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hadrianus, Cassius Dio, Rhomaika, Historia Augusta

DOI Number: 10.9737/hist.2020.817

Cassius Dio and the Sources of About Hadrian Reign
 
Publius Aelius Hadrianus was proclaimed emperor by Syrian Armies on 11th August 117, and reigned between 117 and 138 as 14th of Roman emperors. He handled the calamitous legacy he inherited from Trajan with a wise policy. Modern authors regarded his time in power as a smile of fortune on Roman Empire. While compiling a biography of Hadrian, the references are the remnants of works by ancient authors, and epigraphic and numismatic materials. Even though epigraphic and numismatic materials are numerous, information we get from ancient sources are rather limited. The most important of the sources giving information about Hadrian are the Rhomaika written by Cassius Dio in the first quarter of 3rd Century AD, and the emperor biographies which were written in the last quarter of 3rd Century and known as Historia Augusta. Both works are indispensible for a biography of Hadrian. Therefore, this study aims to give, along with information about Cassius Dio and his work. Also, the information he provides in the biography will undergo a critical evaluation with reference to other sources about the Hadrian reign.

Keywords: Hadrianus, Cassius Dio, Rhomaika, Historia Augusta

DOI Number: 10.9737/hist.2020.817

Tam MetinDetay