International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 4  Alan: Tarih

Gürhan Kırilen
Çinli Müslümanların Gözünden Lozan Barışı: TBMM Arşivinde Bulunan Bir Kutlama Mesajı
 
Bu çalışma Türk-Çin ilişkilerinin tarihi geçmişini özetleyerek Çinli Müslümanların Lozan Barışı’ndan sonra TBMM’ne gönderdikleri kutlama mesajını incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk-Çin İlişkileri, Çinli Müslümanlar, Lozan Barış AntlaşmasıLausanne Peace Treaty As Seen by Chinese Muslims: A Congratulatory Message Found in the Turkish Parliament Archive
 
This study narrates the historical background of Turkish-Chinese relations and examines the congratulatory message of Chinese Muslims to the Turkish Parliament after the Lausanne Peace Treaty.

Keywords: Turkish-Chinese relations, Chinese Muslims, Lausanne Peace Treaty, TurkeyTam MetinDetay