International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2010 Cilt: 2  Sayı: 1  Alan: Tarih

Gülsen Baş
Diyarbakır'daki Geleneksel Konut Mimarisinde Süsleme Anlayışı
 
Batı ve doğuyu birbirine bağlayan bir güzergâhta yer alması nedeniyle çağlar boyu farklı kültürleri içinde barındıran Diyarbakır’da bu dönemlere ait zengin bir maddi kültürel birikim oluşmuştur. Bu birikim içerisinde 18.19. yüzyıllara ait tarihi konutlar önemli bir grubu oluşturmaktadır. Mimari özellikleri bakımından Anadolu’nun farklı yöreleriyle paralellikler gösteren konutlar, süsleme anlayışları yönüyle kendine özgü anlayış ve çözümleme çabalarıyla dikkat çekmektedir. Taş, ahşap, alçı, maden gibi farklı malzemeler üzerinde değişik tekniklerle oluşturulan süslemeler Diyarbakır’ın Osmanlı dönemi resmi sanat anlayışı dışında, halkın sosyal yaşamının da biçimlendirdiği ve yöresel olanın ağır bastığı bir sanatsal beğeniyi yansıtmaları bakımından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Konut, süsleme, oyma, alçı, ahşap

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_51

Decoration in Traditional Residential Architecture in Diyarbakir Province
 
Located on the route that connect the west and east, having been embracing different cultures throughout the centuries, Diyarbakır has a rich accumulation of material culture of those periods. Within this accumulation, historical residents of 18th and 19th century constitute and important group. The residents show some parallelism with to those in different places of Anatolia with their architectural characteristics. The residents are interesting in terms of decorations which have its own understanding and efforts for analysis The decorations in Diyarbakır are made using various materials such as stone, wood, plaster and mines. These decorations are important because apart from the understanding of art in Ottoman Era, these decorations reflect the artistic taste with dominant local patterns that was also shaped by the social life of the people.

Keywords: Residential Architecture, ornament, carve, plaster, wooden

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_51

Tam MetinDetay