International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2011 Cilt: 3  Sayı: Özel Sayı  Alan: Tarih

Mohaned Talib Al-Hamdi
Doğu Yolu: John Foster Dulles Mısır`ın 1955 Çekoslavakya Silah Anlaşması Kararını Nasıl Etkiledi.
 
Mısır ve Sovyetler Birliği arasında fiilen bir anlaşma olan 1955 Çekoslavakya Mısır silah anlaşması ulusların dış politika ifadesinde yeni bir araç anlayışının başladığını işaret etti. Bu Endüstriyel güçten ücüncü dünya ülkesine başlıca ilk transfer olarak, uluslararası ilişkilerde yeni bir yöne doğru girişimdi. Bu dönemi kapsayan tarihi ve politik yazılarda anlaşmadan nekadar bahsedilse de şaşırtıcı bir şekilde, bu önemli olay konusunda kapsamlı bilgi ve analitik çalışmalar eksikliği mevcuttur. 1952 devriminden sonra Mısır iç ve bölgesel nedenler nedeniyle uygun bir orduya ihtiyaç duydu. Batının, Mısır`ın yeni hükümetini silahlandırmadaki gönülsüzlüğü istediği şeyi başka yerlerde aramasına engel olmadı. Bundan dolayı, Mısır kendisini ordusunun silahlanması için emsalsiz bir yoldan gitmeye zorlanmış olarak buldu. Batı, ihtiyacı olan silahları elde etmesi için kapıyı Mısıra kapatınca, doğuya gitmekten başka bir yolu kalmamıştı. Bu makale Çekoslavakya silah anlaşmasına dahil olan ulusların siyaset belirleyicilerinin dış politikaya karar verme sürecini çalışmaktdır.Bu Çalışmanın amacı ABD dışişleri bakanı John Foster Dulles nın Mısırın ABD den askeri ekipmanları satın almaktan kaçınması sonucu Mısır`ın kaybedilmesinde oynadığı rolü analiz etmektir. Makalenin iddiası, Mısırın silah satın almak icin doğuya gitmesinde ve Mısır ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkide yeni bir sayfa başlamasında temel nedeninin Dulles olduğudur. Birleşik Devletler, Sovyetler Birliği ve Ortadoğu- genel olarak Mısır arasında bir dönem buhranlı gelişmelerle devam eden bu seçilmiş olayı inceleyerek, dış güçler bu bölge hakkındaki siyasi kararları verirken, bölgesel konulara yaklaşımının önemini gösterebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Çekoslavakya silah anlaşması, Mısır Devrimi, Nasır, John Foster Dulles,Dwight Eisenhower, Bandung Konferansı.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_353

The Road East: How John Foster Dulles Affected Egypt’s Decision to Conclude the Czech Arms Deal in 1955.
 
The Czech-Egyptian arms deal of 1955, which was really a deal between Egypt and the Soviet Union, signaled the beginning of a new instrumentality in the expression of the foreign policy of nations. As the first major transfer of arms from an industrial power to a Third World Country, it was a venture into a new direction in international relations. As much mentioning of the deal in historical and political writings that cover this period, surprisingly, there is a lack of comprehensive information and analytical studies concerning this important event. Egypt required a feasible military for domestic and regional reasons after the revolution of 1952. The West's unwillingness to arm Egypt's new government did not stop it from seeking what it wanted elsewhere. Thus, Egypt found itself forced to go in a unique way to acquire arms for its military. When the West closed the door in front of Egypt to obtain the weapons it needed, there was no other way to go but east. This paper studies the decision-making process of the foreign policy makers of the nations who were involved with the Czech arms deal. The purpose of this study is to examine the role played by U.S. Secretary of State then, John Foster Dulles, to avoid Egypt from purchase U.S. military equipments which caused the “Loss of Egypt”. The argument of this paper is that it is Dulles was the main reason for Egypt to go East in buying weapons and the beginning of a new chapter in the relationship between Egypt and the Soviet Union. By examining this selected incident during a period which was critical to the following development of relations between the United States, the Soviet Union, and the Middle East - particularly Egypt – we can demonstrate the importance of understanding regional issues when outside powers make policy decisions regarding this region.

Keywords: Czech arms deal, Egyptian revolution, Nasser, John Foster Dulles, Dwight Eisenhower, Bandung Confere

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_353

Tam MetinDetay