International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 4  Alan: Tarih

Ozan Tuna - Nazlı Murzioğlu
Dönemin Avusturya Die Neue Zeitung Gazetesi’ne Göre Çanakkale Deniz Muharebesi (3 Kasım 1914-18 Mart 1915)
 
Çalışmamızda Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Avusturya-Macaristan devletine ait Die Neue Zeitung gazetesinin Ağustos 1914-Nisan 1915 sayıları incelenmiş olup bu süre zarfında Çanakkale Boğazı özelinde yapılan tahkimatlar, bombardımanlar, sevkiyatlar ve planlamalar kullanılmıştır. Gazete, haberlerini Viyana haricinde müttefiki olması sebebi ile çoğunlukla İstanbul üzerinden aldığı bilgilerle vermiş olup bazen Atina, Selanik, Roma, Amsterdam, Hamburg gibi şehirlerden aldığı bilgilerle de sağlamıştır. Bu açılardan bakıldığında pek çok şehirden aldığı kaynakları Çanakkale Savaşları özelinde haber yapan gazete araştırmamıza değerli bir kaynak oluşturmuş olup görsel materyalleri ile de araştırmamızı zenginleştirmiştir. Haberlerinde neredeyse tamamen müttefiki Türkiye yanlısı haber yapan Avusturya gazetesi, Türk askerini ve Türk yönetimini övmüş ve cepheden aldığı Türk ordusunun her başarısını da manşetine taşımıştır. 18 Mart 1915 zaferini de yazılarında büyük bir övgü ile bahseden gazete, bu başarıyı dünya savaş tarihinde büyük bir iz bırakan zafer olarak nitelendirmiş olup Suffren isimli Fransız savaş gemisinin Çanakkale Boğazı’nda batırılışının da Almanya’da büyük bir sevinçle karşılandığını haber yapmıştır.

Anahtar Kelimeler: Die Neue Zeitung, Quenn Elizabeth, Suffren, Seddülbahir

DOI Number: 10.9737/hist.2020.915

Dardanelles Naval Battle According to the Austrian Die Neue Zeitung Newspaper (3 November 1914-18 March 1915)
 
In this study, the periodicals dated August 1914 and May 1915 of Die Neue Zeitung newspaper which belongs Austria-Hungary, an ally of Ottoman State have been examined in detail. Since Austria-Hungary was an ally of Ottoman State, the newspaper reported about the war in detail between 3 November 1914 and 18 March 1915. Fortifications, bombardments, shipments, and planning for the battle during this period were mentioned in the newspaper. Since Turkey is an ally of Austria- Hungary , the newspaper usually took the information from İstanbul and sometimes from Athens, Thessalonike, Rome, Amsterdam and Hamburg; therefore, the newspaper is a valuable source for our study since it provides different point of views. Also, the visual materials obtained from the newspaper have enriched our study. Clearly, Die Neue Zeitung took sides with Turkey in its news by praising the Turkish soldier and Turkish government, and it also brought the successes of Turkish side up to the agenda. Besides, the newspaper described the triumph of 18 March as persistent success and also mentioned about the The French warship Suffren’s submergence in the Dardanelles, which was welcomed with cheers in Germany.

Keywords: Die Neue Zeitung, Quenn Elizabeth, Suffren, Seddülbahir

DOI Number: 10.9737/hist.2020.915

Tam MetinDetay