International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2011 Cilt: 3  Sayı: 1  Alan: Tarih

Tamer yıldırım
Gündüz Vassaf, Tarihi Yargılıyorum, 3. Baskı, 2007, İletişim Yayınları, 158 sayfa.
 


Anahtar Kelimeler:

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_299

Gündüz Vassaf, Tarihi Yargılıyorum, 3. Baskı, 2007, İletişim Yayınları, 158 pages.
 


Keywords:

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_299

Tam MetinDetay