International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2018 Cilt: 10  Sayı: 1  Alan: Tarih

Ahmet Nurullah Özdal
Hazar Denizi Ticaret Havzası (IX-XIII. Yüzyıllar)
 
Hazar Denizi, kendisini çevreleyen ülkelere ait çeşitli ürünlerin bünyesinde dolaşıma girdikleri bir iç deniz görünümündedir. Ayrıca kuzeyindeki Kürk Yolu ile güneyindeki İpek Yolu arasında kestirme bir bağlantı güzergâhı da sağlar. Hazar Denizi, eğer Viking İstilası ve Moğol İstilası gibi istisnai durumlar göz ardı edilecek olursa, tüccarlar için diğer tüm denizlere kıyasla oldukça güvenli bir ticaret uzamı sunar. Buradaki korsanlık faaliyetleri de organize değildir ve önemsizdir. Ancak yine de konukları için konforlu bir yolculuk sunmaktan uzaktır ve tehlikeli dev dalgalara sahiptir. Hazar Denizi’nin sunduğu, ekonomik değeri olan meta arasında, çeşitli balıklar, bu balıklardan elde edilen tutkal benzeri maddeler, köpekbalığı derisi, bu denizin çeşitli adalarından elde edilen neft, kırmızı kökboya, siyah boya, avcı kuşlar bulunmaktadır. Bu denizdeki başlıca limanlar olan Derbend, İtil, Abeskûn, Cîl, Semender ve Bakü, birbirleriyle irtibat halinde ve canlı bir ticarete sahip olan liman-şehirlerdir.

Anahtar Kelimeler: Ortaçağ, Hazar Denizi, Ticaret, Ekonomi Tarihi, Kürk Yolu

DOI Number: 10.9737/hist.2018.576

Caspian Sea Trade Basin (9th to 13rd Centuries)
 
The Caspian Sea is as similar to an inland sea where various products belonging to the surrounding countries are circulated. It also provides a short link route between the Fur Route in the north and the Silk Route in the south. The Caspian Sea, if exceptional circumstances such as the Viking and the Mongolian Occupations are to be ignored, offers a very secure trading space for merchants compared to all other marines. Piracy activities in this area are not organized and are not important. However, it is far from offering a comfortable journey for its guests and has a dangerous gigantic wave. Among the commodities of economic value offered by the Caspian Sea are various fishes, glue-like materials obtained from these fishes, shark's skin and nafts, red roots, black paint, hunter birds obtained from various islands of this sea. Derbend, Itil, Abeskûn, Cîl, Semender and Baku, which are the main ports in this sea, are port-cities that have lively trade with each other.

Keywords: Medieval, Caspian Sea, Trade, Economy History, Fur Route

DOI Number: 10.9737/hist.2018.576

Tam MetinDetay