International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 6  Sayı: 3  Alan: Tarih

Cemal Sezer
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi Dâr-üs-Sanâ’ası
 
Bu çalışma İstanbul’da açılan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi’nin açtığı Dâr-us-sanâ’a müessesini inceleyerek, bu müessesenin Balkan Savaşları sonunda muhacir durumuna düşen binlerce kadın ve çocuğa iş ve aş karşılanması konusunda başarılı çalışmalar yürüttüğünü tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi, Dâr-üs-sanâ’a, Muhacir, Sergi

Doi Number :10.9737/historyS1270

Centre Craft House of the Women Branch of Ottoman Red Crescent Association
 
This article examines the Craft House opened by the Women Branch of the Ottoman Red Crescent Association and presents the contribution of this organization to provide employment and food for thousands of women and children, who became immigrants after the Balkan Wars.

Keywords: Ottoman State, Ottoman Red Crescent Association Women’s Centre, Craft House, Immigrant, Exhibition

Doi Number :10.9737/historyS1270

Tam MetinDetay