International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2015 Cilt: 7  Sayı: 1  Alan: Tarih

Refik Bürüngüz
Hukukun Hukuksuzluğundan İslam Birliğine Celal Nurinin Zihin Dünyasında Beka Kaygısı
 
Bu makale gazeteci, fikir ve siyaset adamı Celal Nuri İleri’nin 1913’de kaleme aldığı ‘İttihad-ı İslam’ kitabını temel alarak, yazarın düşünce dünyasındaki değişimleri incelemektedir. Makalede Osmanlı’dan cumhuriyete geçiş döneminin çalkantılı fikir dünyasında İslamın, Osmanlı’nın ve Türklüğün korunması üzerine yazılar kaleme alan İleri’nin fikirlerinin zamanla hakim siyasi iktidarın görüşlerini savunacak hale geldiği tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Celal Nuri, İttihad-ı İslam, Hukuk, Egemenlik, Medeniyet

Doi Number :10.9737/historyS1481

From the Injustice of Law to Unity of Islam: The Fear of Extinction in the Thought of Celal Nuri
 
Taking his 1913 book “İttihad-ı İslam-Islamic Unity’ as a starting point, this article examines the shifts in the thought of journalist, thinker and statesman Celal Nuri İleri. Article presents that in the complex ideological conditions of the transition stage from the Ottoman Empire to the republic, İleri’s ideas transformed in a way that he became a defender of dominant political authority.

Keywords: Ottoman Empire, Turkey, Celal Nuri, Islamic Unity, Pan-Islamism, Modernization

Doi Number :10.9737/historyS1481

Tam MetinDetay