International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 5  Alan: Tarih

Kezban Acar - Şehriban Aksoy
II. Meşrutiyet Dönemi İzmir Mizah Dergilerinde İzmir Belediye Hizmetleri ve Sorunları
 
II. Meşrutiyet dönemi İzmir üzerine ülkemizde birçok çalışma bulunmaktadır. Bir kısmı genel olarak her yönüyle İzmir’i ele alırken, bir kısmı özel olarak İzmir’de salgın hastalıklar, doğal afetler ve eğitim-kültür-sanat konularını ele almıştır. Ayrıca o dönemdeki İzmir’in siyasi, sosyal, ekonomik tarihine yönelik çalışmalar da mevcuttur. Bunun yanı sıra İzmir’deki basınla ilgili çalışmalar da yer almakta ve hatta o dönemde İzmir’de çıkan mizah dergileri hakkında teknik bilgiler sunan veya bu dönemdeki Türk karikatürünü inceleyen bazı önemli çalışmalar da bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalardan hiç birisi özelde İzmir mizah dergilerinde İzmir belediye hizmetleri ve sorunlarını incelemez. II. Meşrutiyet Dönemi’nde İzmir’de çıkan mizah dergilerinde, aydınlatma, ulaşım, temizlik, asayiş gibi önemli belediye hizmetleri ve belediye ile ilgili sorunlar da ele alınmıştır. Meşrutiyet Dönemi’nde İzmir’de yayımlanan mizah dergilerini esas alan bu çalışma, yukarıda bahsi geçen beledi sorunların söz konusu bu mizah dergilerine yansımasını analiz etmeyi ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: II. Meşrutiyet, İzmir, mizah dergileri, belediye hizmetleri, belediye sorunları

DOI Number: 10.9737/hist.2020.938

Municipial Services and Problems in Izmir in the Years of Second Constitutional Era as Reflected in Comic Papers of Izmir.
 
Municipial Services and Problems in Izmir in the Years of Second Constitutional Era as Reflected in Comic Papers of Izmir. There have been many studies on Izmir during the Second Constitutional Era (1908-1918). While some of these studies deal with Izmir in general terms, some others specifically deal with epidemics, natural disasters, educatio, culture and arts in Izmir. Also there are some articles and boks on political, economic and social life in Izmir during the same period. Finally, there are some important Works on press and publications in Izmir. However, despite their contribution to a better understanding of life in İzmir during the Second Constitutional Era, none of these studies specifically deal with municipial services and problems such as lighting, transportation, cleaning, security. Baed on comic journals/papers published in Izmir, this article aims to demonstrate and analyze how comic journals of Izmir presented those issues mentioned above and what language they used while presenting them.

Keywords: Second Constitutional Era, Izmir, comic journals, municipicial services and problems.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.938

Tam MetinDetay