International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 5  Alan: Tarih

İlker Cender
İkinci Dünya Savaşındaki Mihver İlerleyişinin Türk Dış Politikasına Etkilerinin İngiliz The Times Gazetesine Yansımaları
 
İkinci Dünya Savaşı’nda, Almanya etrafında oluşan Mihver bloğunun savaşın ilk yıllarında Avrupa’da elde ettiği üstünlük bu dönemde Türk dış politikasını şekillendiren temel unsur olmuştur. Türkiye kendisini savaşın dışında tutmak için günün getirdiği her türlü aracı ustalıkla kullandı ve İngiltere ile ittifak, Almanya ile de dostluk antlaşmaları imzalayabildi. Mihver Devletlerinin Avrupa’da elde ettiği her bir başarı bir yandan Türkiye’nin çevresindeki çemberi daraltırken, diğer yandan da Türkiye’nin yeni stratejiler geliştirmesini zorunlu kıldı. Bu stratejiler, Mihver Devletlerinden gelen taleplerin yanıtlanmasından, Müttefiklerden gelen baskıların karşılanmasına kadar olan geniş bir yelpazedeki sorunların aşılması için bir temel teşkil etti. İngiltere’nin en köklü gazetelerinden olan ve bu dönemde İngiltere’de iktidarda bulunan Mutabakat Hükümeti’nin görüşlerini yansıtan The Times gazetesi, Türkiye ile ilgili yaptığı haberlerde hem İngiliz hükümetinin hem de kamuoyunun görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bağlamda, gazetenin Türkiye’ye yönelik olarak geliştirdiği söylemler de savaşın seyrine paralel olarak değişiklik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı, Türk Dış Politikası, Mihver, İngiltere, The Times

DOI Number: 10.9737/hist.2020.942

The Effects of The Axis Advance During The Second World War on Turkish Foreign Policy As Reflected By The English Newspaper The Times
 
The domination of the Axis bloc formed around Germany in Europe in the first years of the Second World War was the main factor which shaped the Turkish foreign policy in this period. Turkey was able to use every possible means to keep herself out of the war and signed an alliance treaty with Britain on one hand and a treaty of friendship with Germany on the other. However, each victory on the side of the Axis narrowed the circle around Turkey and forced Turkey to develop new strategies. These strategies formed such a sound basis to meet a wide variety of demands from both the Axis Powers and the Allies. The Times, one of the oldest newspapers in England, reflected both the policies of the government and the views of the public about Turkey. Thus, the discourse adapted by the newspaper in its news changed with the course of the war.

Keywords: Second World War, Turkish Foreign Policy, Axis, England, The Times

DOI Number: 10.9737/hist.2020.942

Tam MetinDetay