International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2009 Cilt: 1  Sayı: 1  Alan: Tarih

Vecihi Sefa Fuat Hekimoğlu
İsmail Bey Gaspıralı ve Türk Birliği İdeali
 
Bu makale, Dsmail Gaspıralı’nın hayatı ve onun Türk Birliği idealini arastırmak üzere yazılmıstır. Kırım Bahçesaray’da 1851 yılıda doğan ve “Dilde, Fikirde, Dste Birlik” fikrini savunan Dsmail Gaspıralı, hayatı boyunca Rusya’da yasayan Türkler arasında kültürel bir birlik kurmak için mücadele etmistir. Bu mücadelesi sırasında basta “Tercüman” olmak üzere çıkarmıs olduğu gazeteler, fikrin yayılmasında son derece etkili olmustur.

Anahtar Kelimeler: Türkçülük, Cedidizm, Tercüman Gazetesi, Rusya Türkleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_22

Ismail Gaspirali and his Turkish Unity Ideas
 
This article to be writen about Dsmail Gaspıralı’s lifes and his Turkish unity ideas. He was born in Kırım, Bahçesaray in 1851th years and he was defended “To be Unity; Languages, Ddeas and Woks”. He was struggled all his life for founded the cultural unıty in the Russian’s Turks. During his struggle mot of all “Tarjuman” newspaper and their publication has been effectual.

Keywords: Panturkizm, Djadidizm, Tardjuman’s Newspaper, Russian’s Turcs

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_22

Tam MetinDetay