International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2010 Cilt: 2  Sayı: 1  Alan: Tarih

Osman Köse
İstanbul'daki Amerikalı Diplomat ve Misyonerlere Göre Türkiye'de Amerikan Manda İdaresi'nin Kurulma Gerekçeleri (1919)
 
Birinci Dünya Savasının sona ermesiyle beraber Osmanlı coğrafyasının bundan sonra siyasi açıdan nasıl sekilleneceği tartılmaya baslanmıstı. Bu tartısmalarda öne çıkan bir unsur manda yönetim seklidir. Osmanlı coğrafyası üzerinde Türkler, Ermeniler ve Suriye ve Mezopotamya üzerinde manda yönetimi tartısmaları basladı. Bu arastırmada 1919-20 yılları arasında Türkiye üzerinde Amerikan mandası tartısmaları üzerinde durulacak ve Osmanlı devletindeki Amerikalılara göre Türkiye üzerindeki Amerikan mandası kurulmasının sebepleri belirtilecektir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Manda, Ermeni, Amerika, Willson, Milletler Cemiyeti, Mustafa Kemal, Misyoner.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_96

The Reasons for the American Mandate in Turkey According to American Diplomats and Missionaries (1919)
 
After World War I. Dt started to be discussed how to be shaped of the Ottoman geography politically. The most important element in these discussions is mandate government. Turks, Armeniens in the Ottoman geography and mandate government discussions stardet in Syria and mezopotamia. In this research ,the American mandate discussions will be focused on Turkey in 1919 – 20 and the reasons for the American mandate establisment on Turkey will be explained according to the Americans in the Ottoman Empire.

Keywords: Ottoman, mandate, Armenian America, Willson, League of Nations, Mustafa Kemal, Missionary.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_96

Tam MetinDetay