International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2015 Cilt: 7  Sayı: 1  Alan: Tarih

Fatih Gencer
İsyana Giden Yol, Anadolu’ya Açılan Kapı: Mehmet Ali Paşa’nın Akka’yı Ele Geçirmesi
 
Bu makale Osmanlı Devleti’nin Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Akka Kalesi’ni ele geçirmesinin sebep ve sonuçlarını incelemektedir. Makale’de Osmanlı Devleti’nin Mehmet Ali Paşa’ya karşı net bir politika belirleyememesi nedeniyle Akka’ya zamanında yardım ulaştırılamadığı ve bunun da Akka’nın düşmesine sebep olduğu tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mısır, Mehmet Ali Paşa, Akka, Abdullah Paşa, İbrahim Paşa

Doi Number :10.9737/historyS1500

Road to Rebellion, the Gateway to Anatolia: The Capture of Akka by Mehmet Ali Pasha
 
This article examines the causes and consequences of the capture of Akka Fort by the Ottoman Egyptian governor Muhammad Ali Pasha. The article presents that because the Ottoman Empire did not quickly develop a clear policy against Muhammad Ali Pasha, aid delivery to Akka was delayed and caused the fall of fort.

Keywords: Egypt, Muhammad Ali Pasha, Akka, Abdullah Pasha, Ibrahim Pasha

Doi Number :10.9737/historyS1500

Tam MetinDetay