International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 6  Alan: Tarih

Fuat Şancı
Malatya'nın Aspuzu Bağlarında İki Yitik Bağ Evi
 
Malatya’da Aşağıbağlar mahallesi Davutoğlu Çıkmazında yer alan yapılar bilinçsiz kentleşme sebebiyle günümüze ulaşmamıştır. Yağuplar ve Davut ağa Bağ evleri İslam şehrinin belirgin öğesi olan çıkmaz sokak içerisinde yer almaktaydılar. Yüksek avlu duvarlarının ardında birincisi iki katlı ikincisi tek katlı yapılar şeklinde ele alınmış olup her ikisi de iç sofalı evler planında inşa edilmişlerdi. Taş, kerpiç ve ahşabın inşa malzemesi olarak kullanıldığı yerel mimarinin bir parçası olan yapılarda dikkat çeken ahşap üzerine kalem işi süslemeleri ile Yağuplar bağ evi ön plana çıkmaktadır. Her iki yapıda görülen baklava motiflerinden oluşan mandalalar bir başka önemli noktadır. Yağuplar evinde görülen Aşı boyası olarak da adlandırılan kalem işi süslemelerde bitkisel süslemeler kullanılmış olup dikmelerin üst kısımlarına yerleştirilen hayat ağaçları bunlar içerisinde en dikkate değer süslemedir. Malatya’da bu teknikte ele alınan belgelenmiş tek örnek olmaları ile de önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk Evi, Malatya evi, Bağ evi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.969

Two Lost Vineyard Houses in Aspuzu Vineyards of Malatya, Turkey
 
Buildings at the Davutoglu Dead End in the Asagibaglar neighborhood of Malatya, Turkey, have not reached the present day because of irresponsible urbanization. Yaguplar and Davut Aga Vineyard Houses were sitting at a dead end, a prominent element of Islamic cities. Behind the walls of their high courtyards, the first was built as a two-story building and the second as a one-story building, and both were built in a plan to have interior halls. The Yaguplar vineyard house stands out with its hand-painted decorations on wood, which are part of the local architecture where stones, mud-bricks and wood have been used as construction materials. Mandalas, consisting of baklava motifs seen in both buildings, are another major feature. Paintings portraying vegetations were used in hand-painted decorations, also known as ocher paints, seen in the Yaguplar house, and the trees of life placed on the upper parts of the pillars are the most remarkable decoration among them. They are also important in that they are the only documented examples built in Malatya using this technique.

Keywords: Turksh House, Malatya House, Vinyard House

DOI Number: 10.9737/hist.2020.969

Tam MetinDetay