International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2011 Cilt: 3  Sayı: 1  Alan: Tarih

Ümit Kılıç - Abdülkadir Gül
Osmanlı Devri Erzincan Vakıflarına Genel Bir Bakış
 
Bu araştırma, Osmanlı Devleti hâkimiyetine girdiği XVI. yüzyıldan itibaren Erzincan Şehri’nde tesis edilen vakıfların genel bir değerlendirmesini amaçlamaktadır. Tespit edilen vakıflar, belirli dönemler içerisinde verdikleri hizmetlere göre incelenmiştir. Şehrin süreç içerisindeki sosyo-kültürel ve ekonomik hareketliliğine dair önemli bilgiler vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Vakıf, Erzincan, Cami.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_297

An Overwiev of the Ottoman Period Erzincan Foundations
 
This research has aimed a general assessment of foundations in the city of Erzincan since the date of XVI. century that Erzincan entered the domination of Ottoman Empire. Determined foundations have been analyzed according to their services within specific periods. It gives important information about the city’s socio-cultural and economical activities in the duration.

Keywords: Waqf, Erzincan, Mosq

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_297

Tam MetinDetay