International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2011 Cilt: 3  Sayı: 1  Alan: Tarih

Abdulkadir Gül
Osmanlı Döneminde Erzincan Kazasında Ulaşım ve Haberleşme
 
Erzincan bölgesel bir geçiş sahası durumunda olmanın yanında, aynı zamanda kuzey-güney ve doğu-batı yönlü ulaşım güzergâhları açısından da tarihî dönemlerden beri stratejik bir konuma sahiptir. Anadolu?nun sol kolu üzerinde bulunan şehir, XVI. yüzyılda ordu güzergâhı özelliğine sahiptir. Ancak bu yüzyılın sonu ile beraber yol güzergâhının Erzincan?ın kuzey bölgesine kayması şehri sosyo-iktisadi açıdan olumsuz yönde etkilemiştir. XIX. yüzyılın ortasından itibaren bölgede telgraf hatları çekilmiş ve posta teşkilatı kurulmuş, bu vesileyle Erzincan bölge ve çevredeki kazalar ile haberleşmeyi daha hızlı sağlayabilmiştir. Çalışmada Osmanlı Döneminde Erzincan ve çevresindeki ulaşım ve haberleşme sistemleri ele alınmıştır. Özellikle ana manzarayı oluşturan doğu batı yönlü vadiler ile bazı yerlerde bugün de önemini koruyan dağlık alanlar üzerindeki geçitler, bu dönemde Erzincan?ın ulaşım ve haberleşme sistemlerini belirlemiştir

Anahtar Kelimeler: Erzincan, Menzil, Haberleşme, Telgrafhane, Ulaşım

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_296

Transportation and Communication of Erzincan District in Ottoman Period
 
Erzincan, since historical periods, has had a strategic position in terms of transportation routes in the direction of North to South and East to West besides its regional passway. The city, placed in left part of Anatolia, had a military destination in the 16th century. However, From 16th century onward, route destination was shifted to the North of Erzincan, which affected the city negatively in terms of socio economical aspect. From the 19th century, telegraph lines were installed, and post service was established; thus Erzincan achieved to communicate with the villages and subprovinces in nearby region. In this study, transportation and communication systems of Erzincan and its environments in Ottoman period are discussed. Particularly, the valleys in East -West direction, main spectaculars of the region, and mountaneous areas of ever importance determined the transportation and communication systems of Erzincan.

Keywords: Erzincan, Destination, Communication, Telegraph Office, Transportation.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_296

Tam MetinDetay