International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2010 Cilt: 2  Sayı: 1  Alan: Tarih

Eldeniz Abbaslı
“Şamlı” Adı Üzerine
 
Bu makalede Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Gebele Dlçesi’ndeki (1991 yılına kadar Gutgasın) “SAMLI”* adının kökeni arastırılmaktadır. “SAMLI” adının Azerbaycan Cumhuriyeti’nde ve dünyada genis yayılması ve nerelerde kullanılması Azerbaycan ve Türk Bilim adamlarının eserlerine dayanarak incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gebele, Qebele, Qabala, Samlı, Eres, Gutgasın, kavim, mahalle, sokak, Dlçe, yer Adları.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_93

About Name “Shamlı”
 
Article is devoted to names of countryside of Azerbaijan. In the artice stoken about villages with name “Shamli”, the topology of this name is considered. The author considers that there is a necessity for adequate scientific researches.

Keywords: Gebele, Gabala, Shamli, Arash, Gutgashin, Gutgashyn, Tribe, quarter, Street, Administrative district

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_93

Tam MetinDetay