International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 6  Sayı: 6  Alan: Tarih

Miraç Tosun
Şan-ı Devlet-i Aliyye’yi Korumak ya da Edirne Sarayı’nı Tamir Etmek
 
Osmanlı ve Topkapı Sarayı Arşivi belgelerinden yararlanılarak hazırlanan bu çalışma Edirne Sarayı’nın geçirmiş olduğu tamiratlar ile ilgili yazışmalari inceleyerek, sarayın tamirinin sırf ihtiyaca binaen yapılmadığını aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin itibarını korumayı amaçladığını tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Edirne Sarayı, Tamirat, Osmanlı İmparatorluğu, Devlet İmajı

Doi Number :10.9737/historyS1508

Preserving the Reputation of the Ottoman Empire or Renovation of the Edirne Palace
 
Relying on the Ottoman and the Topkapi palace archival documents, this article examines the renovation and repair projects on the Ottoman Edirne Palace and suggests that the renovations of the Edirne Palace were not simply made to keep up the palace but also to preserve the reputation of the Ottoman Empire.

Keywords: Edirne Palace, Renovation, Ottoman Empire, Image of Empire

Doi Number :10.9737/historyS1508

Tam MetinDetay