International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2011 Cilt: 3  Sayı: 2  Alan: Tarih

Gotthard Jäschke, Aytunç Ülker
Sultan VI. Mehmed'in Tahttan İndirilmesi Hadisesi
 
Son Osmanlı Padişahı VI. Mehmed’in Türkiye’yi terk etmesi meselesi çok tartışılan bir konudur. Yazar Gotthard Jäschke bu konuyu İngiliz kaynaklarına dayanarak incelemiştir. Makalede ülkenin Milli Mücadeleye gidiş süreci içerisinde Mustafa Kemal ile Vahideddin arasındaki ilişkiye yer verilmiştir. Sultan VI. Mehmed bu süreçte İngilizlerin koruması altına girerek onların desteğini kazanmaya çalışmıştır. Nitekim 1 Kasım 1922’de Saltanat kaldırılınca Padişah ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Yazar tüm bu süreci ele alarak olayları İngilizlerin bakış açısından yansıtmaya çalışmıştır.

Anahtar Kelimeler: VI. Mehmed Vahideddin - Mustafa Kemal Paşa - İngiltere - Milli Mücadele - Saltanat.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_215

Die Nichtabdankung des Sultans Mehmed VI., Die Welt des Islams, New Series, Volume 11, Issue 1/4 (1968),
 
It is a discussive issue that the abandon of last Ottoman Sultan VI. Mehmed’s. Writer Gotthard Jäschke has researched this issue on the basis of British sources. In the paper, the relationship between Mustafa Kemal and Vahideddin during the Turkish National Struggle for Independence is included. VI. Mehmed has aimed to gain British’s support by going under the guardence of them. Nevertheless when the Sultanate was abolished in November 1 1922 the Sultan had to leave the country. The writer aims to reflect the matters from the British’s perspective via considering this whole process.

Keywords: VI. Mehmed Vahideddin - Mustafa Kemal Pasha - Britain - National Struggle - Sultanate.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_215

Tam MetinDetay