International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 6  Sayı: 1  Alan: Tarih

Mehmet Ali Karaman
Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Osmanlı Devleti’nin Eğitimi Halka Yayma Çalışmaları
 
Bu çalışma Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde halka eğitim götürme yöntemlerini inceleyerek, birkaç farklı yöntemin halkın eğitim seviyesini artırmada etkin rol oynadığını tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Tanzimat Fermanı, Meşrutiyet, Halk Eğitimi

Doi Number :10.9737/historyS1155

Ottoman State Efforts to Expand Public Education in the Tanzimat and the First Constitutional Monarchy Periods
 
This article examines the education methods employed by the Ottoman Empire to expand public education to all layers of society in the tanzimat (reorganization) and the constitutional monarch periods and illustrates that the employment of various methods were effective to improve the educational level of the public.

Keywords: Ottoman Empire, Reorganization, Constitutionalism, Public Education

Doi Number :10.9737/historyS1155

Tam MetinDetay