International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 6  Sayı: 3  Alan: Tarih

Mehmet AK
Teke Sancağında 1831 Sayımına Göre Nüfus ve Yerleşme
 
Bu makale 1831 yılında Osmanlı Devleti’nde yapılan ilk nüfus sayımına göre Teke Sancağı’nın yapısını inceleyerek genç ve dinamik bir nüfusu barındıran sancağın önemli bir asker ve vergi kaynağı olduğunu tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Teke, Teke Sancağı, Antalya, Nüfus, Nüfus Sayımı, Osmanlı Devleti

Doi Number :10.9737/historyS1230

Population and Settlement in Teke Sanjak According to the 1831 Census
 
This article examines the demographic structure of Teke Sanjak according to the 1831 Ottoman census and presents that with its young dynamic population, Teke was a significant source for taxes and military recruitment.

Keywords: Teke, Teke Sanjak, Antalya, Population, Census, Ottoman Empire

Doi Number :10.9737/historyS1230

Tam MetinDetay