International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2011 Cilt: 3  Sayı: 2  Alan: Tarih

Albina Dranqolli
Tito'nun Arnavutluk'u Yugoslavya'ya İlhak Girişimi, 1945-1948
 
II. Dünya Savaşı’ndan sonra Arnavutluk-Yugoslavya ilişkileri, Yugoslavya’nın Arnavutluk’un dahili ve harici siyasetine tesiri çerçevesindedir. Sonra, Yugoslav komünistleri, Arnavutluk’u Yugoslavya Federasyonu’na katmayı planlamışlardır. Arnavutluk Hükümeti, Enver Hoca liderliğinde, 1945’te, iki önemli sorunla karşı karşıya kalmışlardır: hükümetin tahkimi ve hükümetin uluslar arası arenada tanınması. Bundan dolayı, Yugoslavya ile birleşmek zorunluluktan öte bir durumdu. Bu durumda, Tito, Batılı devletler veya Rusya konuya müdahale etmeden Arnavutluk’u mümkün olan en kısa sürede kendisine bağlama eğilimindeydi. Hoca ve diğer Arnavutluk Komünist Partisi üyeleri Arnavutluk’un bağımsızlığını feda etmeye ve Yugoslavya’ya tabi olmaya hazırdı. Yugoslavya’nın siyasi önderleri Kosova meselesinin ancak Arnavutluk’un Yugoslavya’ya bağlanmasının gerçekleşmesi ile çözülebileceği kanısındaydılar. Bu plana göre, Kosova’nın egemenlik altına alınmasından sonra Arnavutluk Cumhuriyeti ile Yugoslavya birleşebilecekti.

Anahtar Kelimeler: Yuıgoslavya – Arnavutluk – Enver Hoca – Tito.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_290

Tito's attempt to integrate Albania into Yugoslavia, 1945-1948
 
Albanian-Yugoslav relations after the end of World War Two characterize with significant Yugoslav impact on Albanian internal and external politics; from then on the Yugoslav communists planned to integrate Albania into the Yugoslav Federation. Albanian government, led by Enver Hoxha, in 1945 faced two very important challenges: consolidation of the government and international recognition of this government. Therefore, an alliance with Yugoslavia was more than necessary for Albanian government. In this situation, Tito was keen to annex Albania as soon as possible before Western Powers or Russia would interfere this plan. Hoxha and most of the ACP (Albanian Communist Party) leadership were ready to give up Albania’s sovereignty and to integrate the country into Yugoslavia. The Yugoslav political elites were convinced that the question of Kosova could be resolved only with the integration of Albania into Yugoslavia. According to its plans, immediately after the integration Kosova would be united with the Albanian Republic within Yugoslavia.

Keywords: Yugoslavia - Albania - Enver Hoxha - Tito.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_290

Tam MetinDetay