International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2015 Cilt: 7  Sayı: 1  Alan: Tarih

Figen Atabey
Türk-İngiliz Siyasi İlişkileri (1936-1939)
 
Bu çalışma, 1936-1939 yılları arasındaki Türk-İngiliz siyasi ilişkilerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Türkiye, 1930 yılına kadar Lozan’dan kalma çözülemeyen sorunlarla uğraşmış ve bu bağlamda Türkiye ile İngiltere arasındaki en önemli sorun Musul konusunda yaşanmıştır. Bu sorunun 1926 yılında kesin bir şekilde çözümlenmesinden sonra iki devlet arasındaki ilişkiler, normal bir seyirde takip etmiştir. 1934 yılından itibaren İtalya'nın Doğu Akdeniz'de ortaya çıkardığı tehlike İngiltere ve Türkiye’yi birbirine yaklaştırmıştır. 1936 yılında gerçekleştirilen Montreux Konferansı ise, İngiltere ile Türkiye arasındaki yakınlaşma sürecini hızlandırmıştır. İngiltere, Boğazlar sorununun Türkiye lehine çözümlenmesinde etkin rol oynamıştır. 7 Nisan 1939’da İtalya’nın Arnavutluk’un işgalinden sonra ise Türk-İngiliz ilişkileri çok daha ilerlemiş ve bir ittifak antlaşması ile sonuçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İngiltere, Türkiye, Montreux Konferansı, Karşılıklı Yardım Antlaşması

Doi Number :10.9737/historyS1521

Turkish-English Political Relations (1936-1939)
 
This study aims to examine the political relations of Turkey and England between the years of 1936 and 1939. There were some unresolved points left over from the Treaty of Lausanne which remained a problem for Turkey until the beginning of the 1930’s. The Mosul dispute, was probably the most important of the points of dispute between Turkey and Britain. After the solution of this problem in 1926, Turkey had always maintain normal relations with England. Beginning from the 1934, the Italian danger in the Eastern Mediaterrenean also reapproached Turkey and England eachother. Montreux Convention which was achieved in 1936 had accelerated the stage of reapprochment between Turkey and England. Turkish-English relations continued to devolep steadily after the signature of the Montreux Straits Convention. In this Convention, England had played a leading role in the solution of Straits problem to the advantage of Turkey. After the Italian occupation of Albania on 7 April 1939, Turkish and English relations had become more cordial and also turned into an alliance agreement.

Keywords: England, Turkey, Montreux Convention, Treaty of Mutual Aid

Doi Number :10.9737/historyS1521

Tam MetinDetay