International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2019 Cilt: 11  Sayı: 5  Alan: Tarih

Mesut Karakulak
Türkistan'da Diplomasinin Dönüşümü: Pazuhin Kardeşlerin Hive, Buhara ve Hindistan Misyonu 1669-1673
 
Rus Çarı Aleksey Mihayloviç (1645-1676) tarafından görevlendirilen Boris ve Semen Pazuhin kardeşlerin 1669-1673 yılları arası Hive ve Buhara Hanlıklarına gerçekleştirdiği seyahat daha önceki elçilik ziyaretlerine nazaran başarılı görülmüş ve daha fazla ayrıntıyı günümüze ulaşmıştır. Bilhassa diplomatik ritüeller oldukça detaylı tasvir edilmiştir. Aynı zamanda bu elçilik heyeti dolaylı olarak Türkistan hanlıklarının periferisi, Hindistan’a giden ticaret yolları ve Türkistan’daki Rus esirlerinin durumu hakkında tafsilatlı malumata erişime imkân sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rus Çarlığı, Buhara Hanlığı, Hive Hanlığı, Boris Pazuhin, Rus esirleri

DOI Number: 10.9737/hist.2019.781

Beginning of Change in Turkestan: Mission of Pazuhin Brothers to Bukhara, Hive and India
 
Boris and Semen Pazuhin brothers made an embassy trip to Hive, Bukhara Khanates and Turkistan between 1669-1673. This mission was successful compared to previous embassies and this embassy committee prepared more detailed and comprehensive reports, and these remain to the present day. Especially diplomatic rituals are described in detail in these reports. In addition, the reports of this embassy delegation provide comprehensive and wide-range information to the researchers about the periphery of Turkestan khanates, trade routes to India and the situation of Russian prisone

Keywords: Transformation of Diplomacy in Turkestan: Mission of Pazuhin Brothers to Bukhara, Hive and India

DOI Number: 10.9737/hist.2019.781

Tam MetinDetay