International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2019 Cilt: 11  Sayı: 6  Alan: Tarih

Burak Eryılmaz
Unearthing the Past: Passport Regulations in the Ottoman Empire
 
This paper is to examine the legislations on the entrance to the Ottoman Empire territories, travelling inside the country, and passports. A review of literature has revealed that much has been said by the scholars from the history departments, but little has been said by any researcher from the departments of tourism. This paper is to investigate into the legislations that affected the development of tourism during the reign of Ottoman Empire and to reveal the philosophy of the state on the tourism. The results indicate that the legislations during the Ottoman period concur well with the current ones, and the very first legislations during the Ottoman Period laid the foundations of the current tourism system.

Anahtar Kelimeler: The Ottoman Empire, Passport, Tourism, Travel

DOI Number: 10.9737/hist.2019.797

Geçmişi Ortaya Çıkartmak: Osmanlı Devleti’nde Pasaport Düzenlemeleri
 
Bu araştırmanın amacı Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyetindeki topraklara giriş-çıkış, ülke içinde seyahat etme ve pasaportlar ile ilgili düzenlemeleri incelemektir. Araştırma konusu ile ilgili alan yazın taraması, turizm alanından araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaların tarih alanındaki araştırmacılara oranla görece az olduğu sonucunu göstermiştir. Bu bağlamda bu araştırma, Osmanlı İmparatorluğu döneminde meydana gelen turizm gelişmelerini etkileyen yasal düzenlemeler ve devletin turizm yaklaşımını ele almaktadır. Elde edilen sonuçlar turizm alanında Osmanlı İmparatorluğu dönemi düzenlemelerin günümüzdekilerle örtüştüğünü ve Osmanlı Devleti döneminde yapılan bu düzenlemelerin mevcut turizm uygulamalarının temelini oluşturduğunu göstermiştir.

Keywords: Osmanlı İmparatorluğu, Pasaport, Turizm, Seyahat.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.797

Tam MetinDetay