International Journal of History ISSN:1309 4173 (Online) 1309 4668 (Print)

Year:2016 Volume: 8  Issue: 4  Area: History

Mehtap Dinçer
Consumption in the Prehistoric Period from the Paleolithic to the Iron Age
 
This study examines the stages of consumption from the paleolithic age to the iron age and assesses the impact of these stages on humans.

Keywords: paleolithic age, iron age, consumption, hunter-collector, domestication, mine, pottery

DOI Number: 10.9737/hist.2017.507

Paleolitik’ten Demir Çağı’na Eskiçağ’da Tüketim
 
Bu çalışmada Paleolitik Çağ’dan başlayarak Demir Çağı’na kadar geçen süreçte, insanın zorlu doğa koşullarında hayatta kalabilmek için karşılamak zorunda olduğu temel ihtiyaçlarını temin etmek adına gösterdiği çaba ve gelişim çerçevesinde “Tüketim” olgusunun geçirdiği evreler ve bu evrelerin insan yaşamı üzerinde yarattığı etkiler incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Avcı –Toplayıcılık, Evcilleştirme, Maden, Çanak-Çömlek.

DOI Number: 10.9737/hist.2017.507

Detail