International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

DERGİ HAKKINDA

History Studies Dergisi, 2009 yılında yayına başlayan elektronik (e–journal) bir tarih dergisidir. Dergide yayınlanan tüm yazılar akademik ve bilimsel araştırmalara dayalıdır.

History Studies Dergisi, tek bir alana hitap eden bir tarih dergisi değildir. Tarihin her alanı, tüm zaman ve mekanlar derginin konuları dahilindedir. Bu nedenle modern zamandan tarihin bilinen ilk zamanlarına varıncaya kadar olan kesitte cereyan eden siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik gelişmeler bu dergide kendine yer bulmaktadır.

History Studies Dergisi'nde yazılan makaleler tamamen bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Makaleler bazı sayılarda dosya konular halinde yayınlanmaktadır.

History Studies Dergisi, bir dünya dergisidir. Elektronik bir dergi olması hasebiyle dünyadaki ilgili tüm araştırmacıların kolayca ulaşabildiği bir dergidir. Bunun yanı sıra yapılacak baskılarla da derginin birer nüshası kütüphanelere ulaştırılmaktadır.

History Studies Dergisi, ikişer aylık periyotlarla Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, EKim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda altı defa yayınlanır. Her yıl Mart sayısı  tarih bilimine hizmet etmiş bir tarihçinin adı ile yayınlanır. 

History Studies Dergisi'nin resmi sahibi Prof. Dr. Osman KÖSE olmakla birlikte, dergi tüm tarihçilerin ortak dergisidir. Bununla birlikte derginin altyapısını hazırlayanların tamamı tarih alanında araştırmalar yapan bilim adamlarıdır.

History Studies dergisinde Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanmaktadır.

History Studies Dergisi, dünyada tarih alanında araştırmalar yapan bilim adamlarının ortak buluşma yeridir.

History Studies Dergisi, resmi bir özelliği olmayan bilimsel bir dergidir. Hiçbir kurum ve kuruluşla organik bağı olmadan yayınına devam etmektedir.