International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

KURULLAR

Sahibi
Osman Köse (Prof. Dr.; Polis Akademisi, Türkiye)

 

Editörler

Osman Köse (Prof. Dr.; Polis Akademisi, Türkiye)

İbrahim Serbestoğlu (Doç. Dr.; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)

 

Editor Yardımcıları

 

 

Dil Editörleri

Yasemin ULUTÜRK, ( Dr.; Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye

İsmail Avcı, (Yrd. Doç. Dr.; Balıkesir Üniversitesi, Türkiye)

 

Yayın Kurulu

Abdullah Şevki Duymaz (Doç. Dr.; Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye)

Adnan Jahić, (Prof. Dr.; Tuzla Üniversitesi, Bosna Hersek)

Aleksandar Kadijevic, (Prof. Dr.; Belgrad Üniversitesi, Sırbistan)

Ayşen Sina, (Doç. Dr.; Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Božidar Jezernik (Prof. Dr.; University of Ljubljana , Slovenia)

Camelia Elena Călin (Yrd. Doç. Dr.; Spiru Hater Üniversitesi, Romanya)

Erkan Göksu, (Doç. Dr.; Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)

Fatih Demirel, (Doç. Dr.; Uludağ Üniversitesi, Türkiye)

Hasan Babacan, (Prof. Dr.; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye)

Hüseyin Üreten, (Doç. Dr.; Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)

Jedrzej Paszkiewicz, (Yrd. Doç. Dr.; Posnan Adam Mickiewicz Üniversitesi, Polonya

Kujtim Nuro, (Dr.; Toronto/Kanada)

Muhammet Bilal Çelik, (Doç. Dr.; Sakarya Üniversitesi, Türkiye)

Önder Duman, (Doç. Dr. ; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)

Redzep Škrijelj, (Prof. Dr.; Novi Pazar Devlet Üniversitesi, Sırbistan)

Zafer Gölen (Prof. Dr.; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye)

 

Hakem Kurulu

Anđelko Vlasic (Dr., Zagreb Üniversitesi, Hırvatistan)

Božidar Jezernik (Prof. Dr.; University of Ljubljana , Slovenya)

Bünyamin Kocaoğlu (Prof. Dr.; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)

Camelia Elena Călin (Yard. Doç. Dr.; Unversity of Spiru Hater, Romanya)

Eva Maria Stolberg (Dr.; University of Disburg-Essen, Almanya)

Hasan Bello (Dr.; Albanaloji Araştırma Merkezi-Tarih Enstitüsü, Arnavutluk)

İlhan Ekinci (Prof. Dr.; Ordu Üniversitesi, Türkiye)

Kujtim Nuro, (Dr.; Toronto, kanada)

Mucize Ünlü (Doç. Dr.; (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)

Zübeyde Güneş Yağcı (Doç. Dr.; Balıkesir Üniversitersi, Türkiye)

 

 

Dış Temsilciler   

 

Almanya: Eva Maria Stolberg (Dr.; University of Disburg-Essen, Almanya)

Arnavutluk: Hasan Bello (Dr.; Albanoloji Araştırma Merkezi-Tarih Enstitüsü, Arnavutluk)

Hırvatistan: Anđelko Vlasic (Dr., Zagreb Üniversitesi-Hırvatistan)

Sırbistan: Redzep Škrijelj, (Prof. Dr.; Novi Pazar Devlet Üniversitesi, Sırbistan)

Slovenya: Božidar Jezernik (Prof. Dr.; University of Ljubljana , Slovenya)

Yunanistan: Esra Özsüer, (Dr. İstanbul Üniversitesi, Türkiye)

 

 

Sekreterya

Yakup Yılmaz, (Arş. Gör.; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)

E-mail: history.studies@yahoo.com