Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 530

Koshim Yesmagambetov

МУСТАФА ЧОКАЙ О ТУРЦИИ 20-30-Х ГОДОВ ХХ В.

Kazak bilim adamı ve gazeteci Mustafa Çokay, Türkistan´ın bağımsızlığı için olağanüstü bir mücadele etmiş, Türk halkları arasında yakın ekonomik ve kültürel işbirliğinin destekçisi olmuş tarihi kişiliktir. O, 20. Asrın başında tek parti yönetimi ile idare edilen üç ülkeyi Bolşevik Rusya, İtalya ve Türkiye Cumhuriyetinin karşılaştırmış, bir mucize ile killerinden yeniden doğan Kemalist Türkiye´nin kendi sınırları içinde gelişmeci politikalarından memnuniyet duyduğunu dile getirmiştir. Çokay´a göre dünya tarihinde Anadolu Türklerinin ulusal kurtuluş mücadelesinin örneğine çok az rastlanır. Mustafa Çokay, çıkarmakta olduğu Yaş Türkistan dergisi aracılığıyla da Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk hakkındaki görüşlerini açıklamıştır. Hatta, derginin Türkiye´ye girişinin yasaklanmasının ardından dahi, Atatürk´ün Türkistan mücadelesine verdiği manevi destek hakkında olumlu fikirlerini beyan etmeye devam etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Çokay, Türkiye Cumhuriyeti, Türkistan, Yaş Türkistan Dergisi, Mustafa Kemal Atatürk

Doi Number :10.9737/historyS1056


Mustapha Chokay About Turkey 20-30-Year´s of XX Century

Mustapha Chokay is Kazakh scientist and journalist, an extraordinary fought for the independence of Turkestan. He is important persons who had become a supporter of closer economic and cultural co-operation between to Turkish people. He was compared One-party state governed by the three countries at the beginning of the 20th century the Bolshevik Russia, Italy and the Republic of Turkey. He was clays with a miracle reborn progressive policies within its own borders Kemalist Turkey has expressed his pleasure. history of the world according to him, a very rare example of the national liberation struggle of Anatolian Turks. Mustapha Chokay, through Turkestan Age magazine publishes the opinions of the Republic of Turkey and Ataturk declared. In fact, even after the prohibition of the journal entry to Turkey, Atatürk gave moral support to the struggle of Turkestan continued to express their views about the positive.

Keywords: Mustapha Chokay, Republic of Turkey, Turkestan, Magazine of Yash Turkestan, Mustafa Kemal Ataturk

Doi Number :10.9737/historyS1056


121