Yıl:2017   Cilt: 9   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 855

1. Dünya Savaşı Sonrası Kudüs İngiliz Arkeoloji Okulu´nun Kuruluşu ve Faaliyetleri

İdris Yücel

16. yüzyıldan itibaren Suriye ve Irak coğrafyasına hakim olan Osmanlı Devleti´nin 1. Dünya Savaşı sonrasında yıkılmasıyla birlikte Yakın Doğu eski eserleri tarihi bir dönüşüme sahne oldu. Irak, Suriye ve Filistin sahasında tesis edilen İngiliz ve Fransız mandaları bölgedeki eski eserlerin toplanması ve yeni yasal düzenlemelerin uygulamaya konulması hususunda oldukça hızlı davrandı. Yakın Doğu antik eserlerine karşı artan İngiliz merakının bir sonucu olarak 1. Dünya Savaşı´nın hemen sonrasında 1919 yılında Kudüs´te bir İngiliz Arkeoloji Okulu tesis edildi. Kudüs´te hali hazırda benzer türden mevcut olan Fransız ve Amerikan kurumlarına ek olarak İngiliz Arkeoloji Okulu, antik eserlerin muhafazası için müfettişler yetiştirmeye, eski eserlere karşı ilgi duyan kişilere özel kurslar sunmaya başladı. Okul görevlileri İngilizlerin bölgedeki eski eser politikalarını uygulayacak olan Eski Eser İdaresi´ni tesis etti. Böylece bölgede Osmanlı döneminde uygulanan asar-ı atika hukuku tamamen değiştirilmiş oldu. Bu çalışma Kudüs İngiliz Arkeoloji Okulu´nun kuruluş ve faaliyetlerinin altında yatan temel motivasyonlara İngiliz arşiv belgeleri zemininde ışık tutmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kudüs İngiliz Arkeoloji Okulu, asar-ı atika, Osmanlı Devleti, Filistin

DOI Number: 10.9737/hist.2017.534


Establishment and Activities of the British School of Archaeology in Jerusalem in the wake of the WWI

Antiquities in the Near East witnessed a historic transformation in the wake of the WWI and the collapse of the Ottoman Empire that had been ruling the region since the 16th century. British and French mandates in Iraq, Syria and Palestine organized extensive attempts to gather antiquities of the aforementioned region and put new regulations regarding antiquities into effect. The British School of Archaeology was established in Jerusalem in 1919 following the World War I in order to meet the necessity of such an institution with respect to increasing British interest on Middle Eastern antiquities. Beside existing French and American institutions of a similar kind, the referred school started to train young inspectors for the preservation of ancient monuments of the Holy Land and gave special instructive courses to the locals interested in archaeological study. Its staff undertook the organization and administration of the new department of Antiquities in accordance with recently emerging conjuncture appeared with the British mandate that differed from the previous Ottoman rule. This paper seeks an understanding for the basic motivations of establishment and activities during the initial years of the British School of Archaeology in Jerusalem (the BSAJ) based on the documents and primary sources acquired from the National Archives of the UK.

Keywords: British School of Archaeology in Jerusalem, Antiquities, Ottoman Empire, Palestine

DOI Number: 10.9737/hist.2017.534


233