Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 298

15.-19. Yüzyıllarda Edirne´de Asayişi Sağlayan Bir Kurum: Edirne Bostancı Ocağı

Murat Yıldız

15.-19. yüzyıllarda Edirne´de önemli hizmetler yerine getiren Edirne Bostancı Ocağı´nın Fatih döneminde kurulduğunu tahmin etmekteyiz. İnşaatı 1454´te biten Edirne´deki Yeni Saray´ın bahçelerinde çalıştırılmak için kurulan bu ocak, zamanla bu görevine ilaveten asayişi sağlamak, isyan bastırmak, asker toplamak, devlete ait binaların inşaatında çalışmak, devlet malını tahsil etmek, savaşa katılmak, bazı önemli devlet adamlarını idam etmek, mühimmat temin edip nakletmek gibi birçok görevleri de yerine getirir. Mevcudu 300-1.000 arasında değişen ve varlığını dört asra yakın sürdüren Edirne Bostancı Ocağı 1826 yılında kaldırılır.

Anahtar Kelimeler: Edirne Bostancı Ocağı, hadaik-i hassa, bostancıbaşı, bostancı.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_382


A Institution which Provide the Public Security in Edirne at 15th-19th Centuries: The Bostandji Ojaq of Edirne

We surmise that The Bostandji Ojaq of Edirne which made significant services in Edirne at 15th-19th centuries was founded during the reign of Fatih. This ojaq, the construction of whom finished in 1454 , and founded to be employed in the gardens of Yeni Saray in Edirne, also, fulfills a lot of functions such as policing the country, putting down revolts, assembling troops, working in the constructions of the buildings belonging to the government, collecting the government property, enterring wars, executing some important statesmen, supplying ammunitions and conveying them. The Bostandji Ojaq of Edirne was abolished in the year 1826 whose present soldiers varied between 300 and 1000, and which had maintained its existence for four centuries.

Keywords: The Bostandji Ojaq of Edirne, the hada´iq khassa, bostandji, bostandjibashi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_382


102