Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 579

16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu´nda Deniz Taşımacılığı: Navlun ve İskerçe Sözleşmeleri

Kerim İlker Bulunur

Bu makale 16. yüzyılda Osmanlı Devleti´ndeki deniz taşımacılığını inceleyerek, Osmanlıların denizcilik alanında 13. ve 15. yüzyıllar arasında bölgede deniz taşımacılığında yoğun bir şekilde faaliyet gösteren denizci İtalyan devletlerinin tecrübelerinden yararlandığını ve onların kullandığı navlun ve iskerce yöntemlerini kullandıkları tespit edilmektedir. Makale ayrıca navlun ve iskerce anlaşmalarının Osmanlı Devleti tarafından nasıl uygulandığını açıklamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Deniz Taşımacılığı, Gemiciler, Tüccarlar, Ticaret, Navlun, İskerçe

Doi Number :10.9737/historyS1304


Shipping in the Ottoman Empire in the Sixteenth Century: Freight and Charter Contracts

This article examines Ottoman shippping and argues that the Ottomans benefited from their experience with the freight and charter methods of Italian maritime states, who were highly experienced in shipping between the fourteenth and the sixteenth centuries. The article also covers how the Ottoman Empire implemented freight and charter agreements in the sixteenth century.

Keywords: Ottoman, Shipping, Sailors, Merchants, Trade, Freight, Charter

Doi Number :10.9737/historyS1304


118