Yıl:2015   Cilt: 7   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 669

18. Yüzyılda Erzurum Tophânesi ve Top Dökümü

Uğur Demlikoğlu

Bu makale onsekizinci yüzyılda kurulan Erzurum Tophânesi´nin faaliyetlerini, tophâne çalışanlarını ve top dökümü için kullanılan malzemeleri inceleyerek, Erzurum Tophânesi´nin hem o dönemdeki mücadelelerde hem de Anadolu´nun doğusundaki Osmanlı kalelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir görev üstediğini tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erzurum, Tophâne, Top, Bakır, Kalay

Doi Number :10.9737/historyS1567


Erzurum Cannon Factory in the Eightenth Century and Cannon Casting

This article examines the opening of Erzurum Cannon Factory in the eighteenth century, its employees and the materials used in the cannon casting and presents that Erzurum Cannon Factory supplied cannons and cannon balls not only for the Ottoman military but also for the Ottoman castles in the east.

Keywords: Erzurum, Arsenal, Ottoman Empire, Armory, Cannon, Copper, Stannic

Doi Number :10.9737/historyS1567


144