Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1066

Mehmet Mert Sunar

1806-1812 Osmanlı-Rus Harbi´ni Çalışmaya Bir Girizgâh: Harp İçin Asker Toplanması

1806-1812 Osmanlı-Rus Harbi gerçekleştiği dönemin şartları sebebi ile düşük profilli bir harp olarak cereyan etmiş ve "savaşlar arasında bir savaş" olması hasebi ile modern tarihçilerden çok fazla ilgi görmemiştir. Bu çalışma hem Napolyon Fransa´sının dönemi domine etmesi hem de Osmanlı Devleti´nin yaşadığı büyük iç çalkantılar sebebi ile arka planda kalan bu harbi mercek altına almayı amaçlamaktadır. II. Mahmud dönemi askeri reformları öncesi Osmanlı ordusunun devletlerarası bir çatışmada son imtihanı olan bu savaş Osmanlı Devleti´nin Fransız Devrimi sonrası çağda neden yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu daha ayrıntılı biçimde aydınlatabilecek olması açısından öneme haizdir. Mevcut makale arşiv belgelerini kullanarak bu savaşın sadece bir veçhesini oluşturan asker toplama sürecinin genel bir çerçevesini çizmeye çalışacaktır.

Anahtar Kelimeler: 1806-1812 Osmanlı-Rus Harbi, asker toplama, yeniçeriler, ayan orduları

DOI Number: 10.9737/hist.2018.604


An Introduction to Studying 1806-1812 Ottoman Russian War: Mobilization of the Ottoman Army

1806-1812 Ottoman-Russian War was waged as a low-profile war or rather as a war between wars" due to the complex international situation existed in the Napoleonic Era. As a result, modern historians have paid a very scant attention to it. This article aims to focus on the war which remained in the background even during its time as the Tsarist Russia focused on the threat of Napoleon´s France while the Porte was preoccupied with internal disorders and rebellions. In terms of Ottoman military history, 1806-1812 Ottoman-Russian War presents a good opportunity to observe the Ottoman army in its last test before the modernizing reforms of Mahmud II. The present study will examine only one side of the war, namely mobilization of Ottoman soldiers during the campaigns.

Keywords: 1806-1812 Ottoman-Russian War, military recruitment, janissaries, armies of Ottoman notables

DOI Number: 10.9737/hist.2018.604


345