Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 9   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1286

1845 Tarihli Malkara Kazası Müslüman Defterine Göre Malkara Kazası'nın Demografik Yapısı

Burçin Işım

Bu çalışmada 1844 Tarihli Malkara Müslüman Nüfus Defteri'nin değerlendirmesi yapılmış olup defterde kayıtlı mahallelerin ve köylerin isimleri, nüfusları, hane sayıları, iskân eden şahısların isimleri ve yaşları tespit edilmiş, bu tespitler üzerinden Müslüman erkek nüfusunun isimlerinin analizi, hane başına düşen ortalama kişi sayısı, meslekleri ve kayıt altına alınan kişilerin fiziki özellikleri tasnif edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Malkara, Nüfus sayımı, Osmanlı Devleti


Demographic Structure of Malkara District According to the Muslim Registry of Malkara District Dated 1845

In this work, the evaluation of the muslim registry of Malkara district (1845) has beeen done, and also the names and overall population of the villages, locals and their age have beenn identified. Through this, analysis of the names of the men of muslim population, average number of people per household, their jobs and known physical apperances have been classified.

Keywords: Malkara, Population Cencus, Ottoman Empire


191