Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1546

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Sonucunda Rusya´ya Verilen Tazminatlar ve Ödenmesinde Yaşanan Zorluklar

Oktay Kızılkaya ORCID Icon, Serdar Bay

Osmanlı´nın Balkan coğrafyasındaki Sırp, Hırvat, Karadağ, Bulgar gibi Ortodoks Slavlar kültürel ve dini özerklik talebiyle silahlı ayaklanma başlatmışlardı. Bu talepler kısa süre sonra siyasi taleplere dönüşerek, bağımsızlığı amaç edindiler. Rusya, Balkan coğrafyasındaki, Slav grupların taleplerini arka planda destekleyen ve bu talepleri gündeme getiren devlet konumundaydı. Hâkimiyetine karşı Balkan coğrafyasında silahlı mücadele başlatan Slav grupların hareketlerini durdurmak için Osmanlı Devleti askeri güç kullandı. Osmanlı güçleri ayaklanmacıları yenilgiye uğratınca, Rusya devreye girerek, askeri harekâtın durdurulmasını istedi. Rusya, askeri harekât durdurulmadığı takdirde ayaklanmacılardan yana taraf olacağını bildirdi. Bu gelişme üzerine soruna çözüm bulmak için Avrupalı büyük devletlerin girişimi ile İstanbul ve Londra´da konferanslar düzenlendi. Konferanslarda alınan kararları Osmanlı Devleti tanımadı. Bunun üzerine Rusya, Osmanlı Devletine savaş ilan etti. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı olarak bilinen savaşta, Rusya. Osmanlı Devletini ağır bir yenilgiye uğrattı. 1878´de yapılan Ayastefenos ve Berlin barış antlaşmaları ile savaş sona erdi. Osmanlı Devleti bu savaş neticesinde, Rusya´ya harp, esir iaşesi ve şahsi olmaz üzere üç çeşit tazminat ödemeyi kabul etti. Tazminatların ödeme şekli konusunda, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1882´de İstanbul´da sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre Osmanlı Devleti, bazı vilayet ve sancaklardan aldığı aşar ve ağnam vergilerinin gelirlerini tazminatlara tahsis etti. Bu çalışmada; Osmanlı belgeleri ve yazılı materyaller ışığında, tazminatların toplanması, ödenmesi konuları ile ödenemediğinde karşılaşılan siyasi ve ekonomik sorunlar incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rusya, Osmanlı, Savaş, Tazminat, Zorluklar

DOI Number: 10.9737/hist.2019.809


The Compensations Given to Russia and Difficulties of Payment with the Result of 1877-1878 Ottoman-Russia War

In the Ottoman Balkan region, Orthhodox Slavs, such as Serbs, Croats, Montenegro and Bulgaria, launched an armed uprising, demanding cultural and religious autonomy. These demands soon evolved into political demands and aimed for indepence. Russia was the state in the Balkan region their supported and revived the demands of Slav groups in the background. The Ottoman State used military force in order to stop the movement of Slavic groups that launched an armed struggle in the Balkan region against their dominance. When the Ottoman forces defeated the rebels Russia stepped in and called for a halt to the military action. Russia reported it standed with rebels unless the military action was stopped. After these developments, conferences were held in Istanbul and Londan launched the initiative of major European state, in order to find a solution to the problems. The Ottoman State did not recognize to taken decisions at the cenferences. On top of that Russia declared war on the Ottoman Empire. In this war known as 1877-1878 Ottoman- Russian War, Russia defeated the Ottoman Empire severely. The war ended with Ayastefenos and the Peace of Berlin Treaties in 1878. As a result of this war, the Ottoman State agreed to pay Russia three types of compensation; including war, captivitiy and personal. In 1882, a contract was signed about way payment of compensation between the Ottoman Empire and Russia. According to the contract, the Ottoman State allocated to compensation the proceedes of the surplus tithe and aghnam taxes from some provinces and banners. In this study; in the light of Ottoman dowments and written matterials, were examined the collection and payment of compensation when it were not paid which encountered the political and economic problems.

Keywords: Russia, Ottoman, War, Compensation, Difficulties

DOI Number: 10.9737/hist.2019.809


226