Yıl:2023   Cilt: 15   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2295

19. YÜZYILDA İNGİLTERE'DEN OSMANLI DEVLETİ'NE SEYAHAT ETMENİN ALTIN KURALLARI

Muhsin Önal ORCID Icon

Tarihin her döneminde, insanın var olduğu her yerde farklı toplum ve kültürleri tanıma yönünde bir merak söz konusu olmuştur. Kuşkusuz bu merakı gidermenin en etkili yöntemi de seyahat etmektir. Ancak ziyaret edilecek ülke hakkında bilgi sahibi olmadan atılacak adımlar telafisi zor neticeler üretebilecektir. Önceden fikir edinmek ise daha rahat hareket etme imkânı sağlayacak, tedbir almayı kolaylaştıracaktır. Bu sayede muhtemel sıkıntılar asgari düzeye indirilebilecektir. Özellikle de günümüze kıyasla teknolojik imkânların yetersiz, toplumsal iletişimin daha alt seviyede olduğu geçmiş dönemlerde bu husus daha fazla önem arz etmektedir. Erişilebilirliğin dolayısıyla da bilgi edinmenin hayli güç olduğu dönemlerde farklı toplumlar hakkında malumat sahibi olmanın en etkili yöntemlerinden birisi geçmiş tecrübelerden istifade etmektir. Geçmiş tecrübelere ise sadece sözlü değil, yazılı kaynaklar vasıtasıyla da ulaşılabilmektedir. Yazılı kaynaklardan kasıt el kitaplarıdır. Zira, tıpkı günümüzde olduğu gibi geçmiş dönemlerde de seyahate çıkacaklara yardımcı olacak bu türden rehber kitaplar mevcuttur. Kılavuz eser niteliğindeki bu el kitapları ziyaret edilecek bölgeyle ilgili her türden bilgiyi içermektedir. Bu çalışmada da Avrupalıların işini kolaylaştırmak ve onlara yol göstermek maksadıyla 1854 yılında İngiltere’de kaleme alınan bir el kitabı göz önüne alınarak Osmanlı Devleti’ne yönelik seyahatlerde dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğuna değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: El kitabı, Murray, Seyahat, Osmanlı Devleti

10.9737/hist.2023.1116


THE GOLDEN RULES OF TRAVELING FROM ENGLAND TO THE OTTOMAN STATE IN THE 19TH CENTURY

In every period of history, wherever people exist, there has been a curiosity to know different societies and cultures. Undoubtedly, the most effective way to satisfy this curiosity is to travel. However, the steps to be taken without knowing about the country to be visited can produce results that are difficult to compensate. Having an idea beforehand will provide the opportunity to act more comfortably and make it easier to take precautions. In this way, possible problems will be minimized. As compared to today this issue is more important especially in the past periods when technological opportunities were insufficient and social communication was at a lower level. One of the most effective methods of obtaining information about different societies in times when accessibility and thus obtaining information is very difficult is to take advantage of past experiences. Past experiences can be reached not only orally but also through written sources. The written sources mean handbooks. Because, just like today, in the past there were such guidebooks that would help those who would travel. These handbooks, which are as guide works, contain all kinds of information about the region to be visited. In this study, it will be mentioned what should be considered in travels to the Ottoman Empire considering a handbook written in England in 1854 in order to facilitate the work of Europeans and to guide them.

Keywords: Handbook, Murray, Travel, Ottoman State

10.9737/hist.2023.1116


Atıf İçin

Muhsin Önal, “19. Yüzyılda İngiltere’den Osmanlı Devleti’ne Seyahat Etmenin Altın Kuralları”, History Studies, 15/1, Şubat 2023, s. 57-82.


215