Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 9   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1266

19. Yüzyılda İnşa Edilen Fabrika Yapılarının Kent Üzerindeki Etkileri ve Osmanlı Yönetiminin Çözüm Arayışları

Didem Boyacıoğlu

Osmanlı fabrika yapıları devletin modernleşme projesinin bir parçası olarak ağırlıklı olarak 19. yüzyılda inşa edilmiş yapılardır. Batı´dan ithal edilmiş bir yapı tipi olan fabrikaların geleneksel Osmanlı kentlerinin fiziksel gelişimine etkisi ve kentte yarattığı sorunlar ile Osmanlı yönetiminin konuyla ilgili çözüm arayışları bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. Osmanlı yönetimi bu sorunları nizamnameler hazırlamak, fabrikaların yer seçimi ile ilgili kısıtlamalar getirmek ve ruhsat alımlarını düzenlemek suretiyle çözmeye çalışmış, kamu sağlığını gözeten kararlar almıştır.

Anahtar Kelimeler: 19. yüzyıl, Osmanlı sanayileşmesi, kent, fabrika


19th Century Ottoman Factory Buildings And The City, Administrative Solutions For The Problems

Ottoman factory buildings were mostly built in 19th century as a part of the state´s modernization project. As a building type originated from the West, the effects of the factories on the physical development of the traditional Ottoman cities, the problems they caused in the city and the efforts of the Ottoman administration for the solution of these problems are aimed to be discussed within the scope of this paper. Ottoman administrative solutions seem to be concentrated on the public health and depend on some regulations and restrictions about the construction of the factories.

Keywords: 19th century, Ottoman industrialization, city, factory


321