Yıl:2010   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 141

1900 İzmir ve 1901 İstanbul Salgınları Bağlamında Vebanın XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatorluğu´nda Devam Eden Etkisi

Mesut Ayar

Dünya tarihinin en dehşet verici hastalığı olan veba, XX. yüzyıl başlarında, artık neredeyse yerel, demografik açıdan etkisiz ve hatta sıradan bir hastalık durumuna gelmişti. Fakat bu kadar geç bir dönemde bile veba, Osmanlı topraklarının herhangi bir yerinde meydana gelen salgınlarda, daha önceki yüzyıllardakine benzer iktisadi temelli sıkıntılar yaşatmaya devam etmiştir. Sözü edilen bu sıkıntılar tamamen, hastalığın yayılmaması için belirlenen çeşitli karantina tedbirleri dolayısıyla meydana gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Veba, Osmanlı İmparatorluğu, İzmir, İstanbul, Karantina

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_141


The Ongoing İmpact Of The Most Dreadful Disease Of World History Plague In The Ottoman Empire In The Early 20th Century Within The Contexts Of 1900 Izmir And 1901 Istanbul Epidemics

At the beginning of the 20th century plague had almost become a local, demographically ineffective and even an ordinary disease. However, even at such a late period, in the epidemics occured in any part of the ottoman territories, plague continued to cause economy based troubles similar to the ones in the previous centuries, due to the quarantines.

Keywords: Plague, Ottoman Empire, İzmir, İstanbul, Quarantine

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_141


184