Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 567

Nilüfer Erdem

1913 Yılının Temmuz - Ekim Ayları Arasında Batı Trakya Türkleri İle İlgili Gelişmelerin Yunan Basınındaki Yansımaları

Bu makale Temmuz-Ekim 1913 tarihleri arasında Yunan basın organlarının Batı Trakya ile ilgili yayınlarını inceleyerek, Yunan basınının Batı Trakya´da bağımsızlık ilan edilmesini ilk etapta Bulgarlarla müzakerelere yürüten Osmanlı Devleti´nin blöfü olarak gördüğünü ve hatta Bulgarların Ege´ye inişini engelleyeceğinden dolayı olumlu değerlendirdiğini tespit etmektedir. Daha sonra ise bu hükümette Rum üyenin bulunmayışı, idari ve adli mekanizmanın Osmanlı sisteminde devam etmesi ve hükümete bağlı milislerin Yunanistan sınırını geçebilecekleri endişeleri bu olumlu tavrı değiştirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Batı Trakya, Garbi Trakya Hükümeti Muvakkatesi, Balkan Savaşları

Doi Number :10.9737/historyS1058


Greek Press Coverage on the Western Thrace Turks between July and October 1913

This article examines the Greek press coverage on Western Thrace between July and October 1913 and argues that initially the Greek press positively viewed the foundation of the Western Thrace government because it would have blocked Bulgarian access to the Aegean Sea. It also regarded this step as blackmail of the Ottoman Empire, who engaged in negotiations with Bulgaria. Later the Greek press expressed concerns that the militias of the new government would cross into Greece because the Western Thrace government did not have a Greek member and it followed the Ottoman administrative and judicial system.

Keywords: Western Thrace, Provisional Government of Western Thrace, Balkan Wars

Doi Number :10.9737/historyS1058


370