Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 472

1917 Tarihli Karaman-Konya-Ereğli Haritası ve Değerlendirilmesi

Alaattin Uca , Aytunç Ülker

Bu makale Karaman-Konya-Ereğli yöresi hakkında bilgi veren 1917 tarihinde çizilmiş bir bölge haritasını inceleyerek o döneme ait kara ve demiryolları ve bugün yerleşim olmayan eski yerleşim yerlerini tespit etmektedir. Bölgenin elektrik ihtiyacını karşılamak maksadıyla hazırlanan bir proje dosyasında bölgenin elektrik üretmeye yönelik su kapasitesini gösteren rapor, Karaman Şehir Haritası bir de Konya-Karaman-Ereğli Bölge Haritası bulunmaktadır. Bu dosyada yer alan Karaman Şehir Haritası ve adı geçen rapor daha önce incelenerek yayınlanmıştır. Bu makale de ise aynı proje dosyasında bulunan bölge haritası ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Karaman, Konya, Ereğli, Anadolu

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_758


An Evaluation of a 1917 Map of Karaman-Konya-Eregli

This article examines a 1917 regional map of Karaman-Konya-Ereğli and reveals the roads and railroads as well as the names of currently uninhabited places. The regional map is placed in a project folder that was prepared to determine the hydro electrical capacity of the region. The folder also included a report and Karaman city map, which were previously examined and published. This article examines the regional map in the same folder.

Keywords: Ottoman Empire, Karaman, Konya, Eregli, Anatolia

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_758


172