Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 524

Emine Pancar

1921 Yılında Yörük Ali Efe'nin Cephe Gerisinde Yürüttüğü Faaliyetler

Bu makale Batı Anadolu Kuva-yı Milliye'sinde çok önemli bir yere sahip olan Yörük Ali Efe´nin 1921 yılında cephe gerisindeki askeri olmayan faaliyetlerini incelemekte ve Yörük Ali Efe´nin sadece cephedeki gelişmelerle ilgilenmediğini aynı zamanda satın aldığı veya icar tuttuğu düşünülen fabrikanın işlemesi için gerekli malzemelerin temini, bakımı, yeni binaların yapımında tuğladan ustaya, tahtadan kirece birçok malzemenin gönderilmesinde etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yörük Ali Efe, Ekrem Hilmi Bey, Mehmet Lütfi Bey, Kuva-yı Milliye

Doi Number :10.9737/historyS963


Yörük (Nomad) Ali Efe´s Activities Behind the Frontline in 1921

This article examines the non-military activities of Yörük (Nomad) Ali Efe behind the frontline in 1921. Yörük Ali Efe had a prominent position in the Turkish National Forces. This research reveals that Yörük Ali Efe was active both in battle fronts and behind the fronts in acquiring the material needed for a factory that was either purchased or rent by him. He was active acquiring construction materials such as brick, construction foreman, wood, lime etc. for for new buildings.

Keywords: Yörük Ali Efe, Ekrem Hilmi Bey, Mehmet Lütfi Bey, Turkish Independence War

Doi Number :10.9737/historyS963


124